Pielęgnacja ogrodów

pielęgnacja trawników

 • koszenie trawników,
 • diagnozowanie ph gleby trawnika,
 • areacja trawnika,
 • wertykulacja trawnika, 
 • piaskowanie trawnika,
 • nawożenie trawników,
 • oprysk trawnika przeciwko chorobom lub szkodnikom,
 • oprysk trawników przeciwko chwastom, 
 • usuwanie mchu z trawnika,
 • krawędziowanie trawników,
 • wykaszanie terenów zielonych

 

pielęgnacja roślin ozdobnych

 • odchwaszczanie rabat metodą mechaniczną oraz chemiczną
 • cięcie roślin ozdobnych: cięcie sanitarne, cięcie formujące, cięcie prześwietlające,
  usuwanie kwiatostanó
 • przycinanie żywopłotów
 • formowanie roślin
 • przycinanie drzew i krzewów owocowych
 • wycinka drzew
 • nawożenie roślin: dolistne oraz doglebowe
 • ochrona roślin przed szkodnikami: opryski profilaktyczne oraz interwencyjne
 • uzupełnianie ubytków w warstwie żwiru kamiennego lub kory
 • inne usługi ogrodnicze