Rola i znaczenie zielenie w mieście - produkcja tlenu

Znaczenie dla miejskiego klimatu ma także fakt, iż rośliny wiążą w tkankach węgiel i wytwarzają tlen.

W warunkach aglomeracji miejskiej najwartościowsze są drzewa. Przykładowo stuletni okaz buka w ciągu doby produkuje taką ilość tlenu, która zaspokaja zapotrzebowanie dwóch osób. Stuletni dąb jest w stanie wytworzyć taką samą ilość tlenu, co prawie 3000 młodych drzew.