Rola i znaczenie zielenie w mieście - obniżenie stresu

Znaczenie biologiczne zieleni można określić jako fitosanitarne, ponieważ ma związek z polepszeniem warunków życia i zdrowia człowieka.

Udowodniony został wpływ zieleni na redukcję stresu wielkomiejskiego. Obecność roślinności w zatłoczonym mieście sprzyja psychicznej regeneracji, wpływa pozytywnie na ludzki układ nerwowy, procesy oddychania i krążenia, a także odpręża i pozwala się skoncentrować. Przyrodnicze zagospodarowanie ulic jest w stanie złagodzić objawy stresu pojawiające się u kierowców w zatłoczonym ruchu ulicznym, takie jak wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie bicia serca.

Zieleń przy ulicach może mieć wpływ również na bezpieczeństwo. Po zagospodarowaniu ulic roślinnością zaobserwowano spadek liczby wypadków o 5 do 20%. Wynikało to z faktu, iż podczas przemieszczania się pojazdami wzdłuż ulic obsadzonych zielenią człowiek mniej odczuwa zmęczenie i potrafi lepiej radzić sobie z sytuacjami stresowymi, w porównaniu z osobami, których podróże wiążą się z pokonywaniem miejskiego dystansu pozbawionego widoku zieleni.