Rola i znaczenie zielenie w mieście - funkcja estetyczna

Podstawowa rola jaką ma spełniać zieleń w mieście wynika z jej walorów estetycznych.

Urozmaicenie i poprawa wyglądu otoczenia są głównym powodem sadzenia roślin w warunkach miejskich. Zieleń kreuje bowiem wizerunek miasta i świadczy o jego gospodarzach. Zarówno mieszkańcy jak i przejezdni oceniają jej estetykę, biorą pod uwagę jej standard jak również to, czy jest zadbana i urozmaicona.

Zieleń jest istotnym ogniwem układu urbanistycznego, porządkuje jego fizjonomię i kreuje jego charakter. Często zieleń miejska ma największy wpływ na walory krajobrazowe miasta. Powoduje ona, że dzielnice mają indywidualny i oryginalny wygląd, stanowi uzupełnienie architektury budowlanej. Wartość estetyczna zieleni przejawia się w nadawaniu budynkom powagi i godności. Przez użytkowników mogą być one odbierane jako bardziej atrakcyjne i monumentalne. Roślinność wprowadzona do miasta powoduje, że jest ono bardziej atrakcyjne turystycznie.