Rola i znaczenie zielenie w mieście fitoncydy

Dla zdrowia człowieka nie bez znaczenia są fitoncydy - bakteriobójcze substancje wydzielane do powietrza przez liście, kwiaty lub korę.

Na początku okresu wegetacyjnego oraz w trakcie rozwijania się pąków i liści wydzielanie fitoncydów jest największe, ale procesowi sprzyjać może również wysoka temperatura i silne nasłonecznienie.

Sosny, świerki i jodły wydzielają substancje bakteriobójcze, które korzystnie oddziałują na ludzki organizm - obniżają ciśnienie krwi i dezynfekują drogi oddechowe. Wpływają one na poprawę odporności w związku z lepszą pracą układu immunologicznego człowieka. Substancje zawarte między innymi w takich drzewach jak jesion, głóg i czeremcha są w stanie działać kojąco na układ nerwowy.

Wśród krzewów działaniem takim charakteryzują się przykładowo jaśminowiec, bukszpan i czarna porzeczka. Fitoncydy wydzielane przez janowiec niszczą bakterie Coli, powodujące choroby przewodu pokarmowego. Dęby, lipy i klony wykazują natomiast działanie pobudzające, zmniejszając uczucie zmęczenia Jako wartościowe gatunki wytwarzające fitoncydy można ponadto wymienić sosnę i brzozę, wytwarzające bakteriobójczą strefę w odległości 3 – 5m od siebie. Nawet umieszczenie sosnowej gałązki w pomieszczeniu szpitalnym zmniejsza znacząco liczbę zakaźnych bakterii w powietrzu.