Rola i znaczenie zielenie w mieście - wzmacnianie więzi międzyludzkich

Zieleni miejskiej przypisuje się również funkcję społeczno – wychowawczą. Polega ona na wzmacnianiu więzi międzyludzkich, integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych.

W obrębie zabudowy mieszkańcy miast powinni mieć zapewniony dostęp do zieleni dającej możliwość rekreacji osób dorosłych i zabawy dzieci. Szczególnie zieleń osiedlowa stwarza warunki do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. W obrębie osiedli, którym towarzyszy zieleń stwierdzono polepszenie współpracy sąsiedzkiej. Wynika to z faktu, iż zieleń wzmacnia więź człowieka z miejscem zamieszkania.

Zaobserwowano, że poziom agresji wśród ludzi mieszkających w budynkach pozbawionych otoczenia zieleni jest wyższy w porównaniu do mieszkańców osiedli obsadzonych zielenią.

Tereny zieleni są miejscem pozwalającym na zrelaksowanie się po pracy i zbliżenie do przyrody. Formy wypoczynku jakie oferuje miasto typu kino i teatr nie wpływają na odprężenie w takim stopniu, jak wypoczynek wśród zieleni. Tereny sportu i rekreacji oferują możliwość wypoczynku czynnego, który najskuteczniej przeciwdziała zmęczeniu.