Rola i znaczenie zieleni w mieście - Wyspy ciepła w mieście

Wzrost koncentracji zanieczyszczeń powietrza obserwuje się wraz ze wzrostem temperatury. W czasie upałów, przy bezwietrznej pogodzie temperatury w centrum miasta mogą być większe nawet o 10oC od obszarów na jego peryferiach.

W wyniku nagrzewania się w ciągu dnia budynków i nawierzchni, które nocą oddają zgromadzone ciepło ma miejsce powstawanie tak zwanych miejskich wysp ciepła. Przy zaistnieniu takiej sytuacji wielkoobszarowe parki i inne zespoły zieleni stanowią miejsca chłodniejsze i wilgotniejsze od pozostałych części miasta. W czasie upałów różnica temperatur powietrza pomiędzy terenami pozbawionymi roślinności, a bogatymi w drzewa wynosi nawet 11oC.

W przypowierzchniowej warstwie terenu pomiędzy nawierzchnią asfaltową a terenem zielonym różnice te wynoszą od 5 do 19oC lub więcej, gdy temperatura przekracza 25oC. Podane różnice wynikają z faktu, iż liście drzew rozpraszają lub pochłaniają promienie słońca. Wykazano, iż brzozy potrafią pochłonąć do 50% promieniowania słonecznego docierającego do ziemi, lipy do 72%, a kasztanowce nawet do 95%. Dla klimatu znaczenie ma głównie zieleń wysoka, która obniża temperaturę gleby i powietrza w swoim otoczeniu. Wartościowe są przede wszystkim starsze drzewa, które wykazują największe zdolności transpiracji i mają największe możliwości produkcji tlenu.

Roślinność obniża jedynie temperaturę powietrza wokół siebie, jednak powstające różnice temperatur powodują przewietrzanie się obszaru tzw. wysp ciepła, dzięki czemu zmniejsza się ich zasięg. Rośliny ponadto wzmagają ruchy poziome i pionowe powietrza. Chłodne powietrze pochodzące z terenów zieleni napływa w miejsce nagrzanego, które unosi się do góry.