• Home
  • Blog Dynamic
  • Rola i znaczenie zielenie w mieście - obniżenie zanieczyszczeń powietrza

Rola i znaczenie zielenie w mieście - obniżenie zanieczyszczeń powietrza

Obecność zieleni ma szczególne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w mieście, ponieważ rośliny pochłaniają lub rozpraszają znaczące ilości zanieczyszczeń.

Na ulicy obsadzonej drzewami może być trzykrotnie mniej zanieczyszczeń w porównaniu z ulicą niezadrzewioną. Emisja zanieczyszczeń ograniczona jest bowiem przez barierę w postaci gęstego listowia, do którego przyczepiają się pyły. Pod koronami drzew ulistnionych zanieczyszczenie powietrza spada o 20 – 40%. W przypadku drzew w stanie bezlistnym wartość ta kształtuje się na poziomie 13 – 18%, nie mniej jednak zawsze zieleń ma większy lub mniejszy wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia atmosferycznego.

Pewna grupa roślin posiada ponadto zdolność fitoremediacji, polegającej na akumulowaniu zanieczyszczeń przykładowo na powierzchni liści i pędów. Przykładowo mieszanki topól są w stanie akumulować metale ciężkie, natomiast inne gatunki np. robinia akacjowa, przystosowały się do pobierania tlenku azotu (NO2), który zamieniają na azot. Tereny zieleni powinny być obecne w strukturze miast, ponieważ bezsprzecznie wpływają na ograniczenie oddziaływania wspomnianych emisji na środowisko.