Jak wygląda proces tworzenia projektu ogrodu?

Przygotowanie dokumentacji projektowej ogrodu składa się z następujących etapów:

  • W pierwszej kolejności prosimy Zleceniodawcę o udostępnienie mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu, który ma być objęty projektem oraz projektu budynku (Jakie dokumenty trzeba przygotować przed rozpoczęciem prac nad projektem?);
  • Kolejnym etapem są konsultacje z klientem w ramach których poznane zostaną oczekiwania Inwestora względem danego terenu;
  • Wykonujemy inwentaryzację działki, na którą składa się pomiar granic, budynków, inwentaryzacja dendrologiczna, pomiar różnic wysokości terenu oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej;
  • Przygotowujemy pierwszą koncepcję zawierającą zobrazowanie za pomocą rysunków graficznych (lub opcjonalnie dodatkowo wizualizacji) możliwego kierunku zagospodarowania terenu: zaproponowanie odpowiednich gatunków i odmian roślin, układu komunikacyjnego, elementów architektury i ukształtowania terenu;
  • Po naniesieniu zmian w koncepcji zagospodarowania działki i akceptacji jej przez Klienta przygotowujemy pełną dokumentację projektową, na którą składają się plansze projektowe w postaci rzutów z góry przedstawione w skali oraz opis techniczny projektu zawierający przedstawienie przedmiotu i podstawy opracowania; bilans zastosowanych materiałów; wykaz projektowanych roślin; wskazówki dotyczące sadzenia i pielęgnacji zaprojektowanych roślin oraz reguły przygotowania gleby i miejsc sadzenia.