Jakie dokumenty trzeba przygotować przed rozpoczęciem prac nad projektem?

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac projektowych niezbędna jest dla nas dokumentacja w postaci mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu z naniesionym budynkiem mieszkalnym lub inny podkład geodezyjny, ponadto rzut parteru budynku mieszkalnego i garażu z zaznaczonymi drzwiami, oknami i rynnami.

Jeśli inwestor dysponuje widokami elewacji w formacie dwg, również prosimy o udostępnienie w celach projektowych. Bardzo ważny jest dla nas także zaznaczony na podkładzie geodezyjnym przebieg instalacji nadziemnych i podziemnych; informacje o istniejącej roślinności oraz istniejących elementach architektury w obrębie działki, np. źródło wody, skrzynki gazowe, studnia chłonna itp.).